Blogs

De gebondenheid van partijen bij mondelinge overeenstemming over de koop van een woning

Het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning toegelicht.

De WW-gevolgen bij tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder opzegbeding

Per 1 januari 2016 is aan de Werkloosheidswet een nieuwe uitsluitingsgrond toegevoegd die grote (nadelige) gevolgen kan hebben voor zowel werknemers als werkgevers die een tijdelijk arbeidscontact met elkaar hebben waarin geen opzegbevoegdheid is geregeld.

Wijn en de Tour

Over sport en wijn.

De reikwijdte van het recht van vrije advocaatkeuze

Het recht van vrije advocaatkeuze nader geduid. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zeer recent opnieuw een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot het recht van vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandverzekerden.

Treintje rijden

Over de Europese richtlijn ter zake van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en welke gevolgen die richtlijn had voor een exploitant van een parkeergarage.

Oppassen met de vennootschap onder firma!

In 2015 heeft de Hoge Raad belangrijke uitspraken gedaan over de aansprakelijkheid van vennoten voor oude schulden van de vennootschap onder firma.

Huurprijsaanpassing bedrijfsruimte

Over een wettelijke mogelijkheid om tot verlaging van de huurprijs te komen.

Ondernemingsplan leidt tot dwaling

Op uitnodiging van de Academie voor de Rechtspraktijk heeft Jasja van Arkel een annotatie geschreven bij een recent arrest in één van zijn zaken. De kwestie betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen een bouwbedrijf en een zzp'er waarvan door het bouwbedrijf de vernietiging is ingeroepen wegens dwaling die is ontstaan door de inhoud van het ondernemingsplan dat de zzp'er had verstrekt.

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden